Telefon: 96 56 07 70      Fax: 96 56 07 71      E-mail: ts@htc.dk

Transportcenteret

Hurtighed, effektivitet og service hos HTC

Kravet til en rationel afvikling af landevejs- og søtransporten er en udfordring for centret, som ligger lige, hvor der veksles mellem de to transportformer – kun 2 km fra Hirtshals Havn.

Centret er placeret præcist i et naturligt forløb for den stigende trafik, der søger ind mod Hirtshals og Hirtshals Havn fra Hjørrring-Hirtshals Motorvejen E39’s tilslutningsvej.

HTC oplever stigende aktivitet og en væsentlig trafikal forøgelse. Her, hvor landevejstrafikken skal ind til tolden og speditørerne i centerbygningen eller ind til servicering på værkstederne, føler chauffører sig hjemme.

Effektiviteten
Effektiviteten omkring opmarch P-pladsen med 8 truck diesel tank-øer giver chaufførerne store fordele.

De 6 selskaber CIRCLE-K, SHELL , OK, YX , GO´ON samt YARA tilbyder fra 8 tankører med satellittankning levering af diesel og AdBlue, Men anlægget kan også benyttes til tankning af diesel og Adblue med udenlandske kort fra Routers, DKW, UTA, AS24, Saifa, Hoyer Card, Preem, IQ-card, KDW, Euro Toll, Tankpool 24, EDC-card, Morgan, E100, & EW Cards.

Chaufførerne klarer tankningen med et minimalt forbrug af tid. Når der tankes diesel, tanker chaufføren også tid.

Ved at benytte HTC, her ved EU’s grænse, opnås den bedst tænkelige anvendelse af køretid, når de såkaldte “Færgeregler” praktiseres ved toldstedet.

For at se et kort over pladsen klik her