Telefon: 96 56 07 70      Fax: 96 56 07 71      E-mail: ts@htc.dk

Presse

Den 01. Februar 2016: Ny snebro på HTC taget i brug!

Den 01. Februar 2016: Ny snebro på HTC taget i brug!

Nu er der kommet en ny mulighed for at få sne og Is fjernet fra lastbilerne, og dermed øge trafiksikkerheden i Nordjylland!

Hirtshals Transport Center har i samarbejde med FDE fonden i december opstillet en 18 m lang og 4 m høj sne-bro, som netop er taget i brug af de første lastbiler.
Sne-broen, der er opstillet på p-pladsen ved transportcentret, kan gratis benyttes af alle døgnet rundt. Der er sørget for god belysning, og der ligger kost og skraber parat, så arbejdet er lige til at gå til.
Centerdirektør Tonni Sørensen fortæller om hvorfor man har investeret i snebroen:
”Hirtshals Transport Center ønsker at tage del i forbedringen af sikkerheden omkring lastbiltransport. Det er vigtigt både at øge trafiksikkerheden for alle i området og for at sikre gode og sikre arbejdsforhold for chaufførerne. I branchen er der set mange ulykker når chaufførerne har arbejdet fra stiger med at fjerne sne og is, som de har pligt til ifølge færdselsloven. Nu kan de stå sikkert på snebroen i god arbejdshøjde under arbejdet. ”
På HTC er der endvidere vaskeforhold, således at man kan forlade pladsen med rengjorte spejle og vinduer. Endvidere har Agathon on spot – der er nabo til HTC – en plads til indstilling af alle lastbilens spejle. Benyttelse af denne service er ligeledes helt gratis.
HTC – Hirtshals Transport Center besøges i gennemsnit af 350 lastbiler i døgnet, og det forventes at dette tal vil stige yderligere med de nye muligheder for at optimere sikkerheden.

snebroHTCv1
Blue Water Shipping var én af de første til at benytte den nye snebro – og dermed kørte sikkert videre i den Nordjyske trafik.

Den 1. juni 2012: Smyril Lines skandinaviske rejsebureau er flyttet...

Smyril Lines skandinaviske rejsebureau er flyttet til HTC

Smyril Lines skandinaviske rejsebureau. Endnu et rederi får domicil på HTC.

Fra 1. Juni vil Smyril Lines skandinaviske rejsebureau være at finde på HTC. Smyril Line er netop flyttet ind i nye lokaler hvor de 4 ansatte
hver dag i nye omgivelser er klar til at servicere
de mange kunder som ønsker nye oplevelser.

Uanset om du vil på kør selv ferie, på Explore tur, på Cruise, eller i anden forbindelse overvejer et besøg på én eller begge de fantastiske øer, Færøerne og Island, kan du ombord på Smyril LinesM/S Norröna tage turen med bil, motorcykel eller campingvogn og nyde rejseformen, som byder på en unik mulighed for tid til ro og socialt samvær og en storslået naturoplevelse, når skibet krydser.

Den 04. April 2014: Erhverv Hjørrings Initiativpris 2014 til HTC

Erhverv Hjørrings Initiativpris 2014 til HTC

Download dokument her

Den 04. Maj 2013: Byen belønner Bent Agathon med årets erhvervspris

Byen belønner Bent Agathon med årets erhvervspris

bentagathon1Den eftertragtede lokale, erhvervspris 2013 tilfalder en af ”beboerne” i Hirtshals Transport Center.

Bent Agathon og hans firma Agathon On Spot har modtaget prisen.
Med den følger forpligtelser. Messingpladen, der dokumenterer, at Hirtshals blev årets by i 1989 skal holdes blank.
På billedet får Bent Agathon instruktion af tidligere borgmester Knud Størup og hjælp fra sin 6-årige søn, Noah..

Seks år til at oparbejde succes-virksomhed bentagathon2
– Den her pris er en påskønnelse fra byen til en virksomhedsleder, der gør noget specielt og positivt for lokalsamfundet. I år er der 25. gang en virksomhed får årets erhvervspris, og det er virksomhed, som har skabt sig stor succes, en virksomhed, hvis leder har set de muligheder, der ligger i, at motorvejen fører trafikken helt til Hirtshals. Agathon On Spot servicerer transportsektoren, og det har ført til, at man er vokset fra 6 til 20 medarbejdere i løbet af seks år, sagde tidligere borgmester Knud Størup, da han overrakte Erhvervsprisen 2013 til Bent Agathon, indehaver af Agathon On Spot.
Bent Agathon – yderst beskeden – udtrykte en tak for den fornemme pris, og den påskønnelse, der ligger heri. Han var meget taknemmelig for, at der med motorvejen og HTC er skabt mulighed for en udvikling af den virksomhed, han startede for seks år siden under mere beskedne forhold med servicevogn, der opererede fra forskellige lokaliteter, inden man for to år siden flyttede ind i den store hal, der blev bygget af HTC. For få uger siden kom Agaton On Spot et skridt videre med det alsidige trailerværksted.

Endnu en udvidelse med en stor hal, der rummer yderligere servicefaciliteter, som transportsektorens aktører får står glæde af, blev indviet.

bentagathon1Bent Agathon var på en gang glad for og overrasket over, at erhvervsprisen gik til hans virksomhed, og han kunne oplyse, at det også skabte stor glæde hos medarbejderne

Hos Agathon On Spot ser man nu frem til følge den udvikling som motorvejen og udbygningen af facilite-terne på Hirtshals Havn og hos HTC giver mulighed for.

Ceremonien med overrakke af erhvervsprisen fandt sted på Jepsens Plads midt i Hirtshals, og samtidig fik Bent Agathon en pose indeholdende det pudsegrej, der skal benyttes når messingflisen, som Hirtshals fik af Jyllands Posten i 1989 ved udnævnelsen til Året By, skal holdes skinnende blank.

Knud Størup, der har overrakt prisen samtlige 25 gange, kunne i øvrigt oplyse, at det nu var sidste gang for hans vedkommende, da hans lange lokalpolitiske karriere stopper.
Men inden han holder op sørgede han for, at Bent Agathon fik en grundig instruktion i flisepudsning.

Den 22. April 2013: Indvielse af nyt værksted på HTC

Indvielse af nyt værksted på HTC

AGATHON ON SPOT ØGER AKTIVITETERNE HOS HTC

Lene Espersen har indviet ny værkstedshal på 1000 m2 – Den skal rumme nye aktiviteter, der servicerer transport-sektoren.

Endnu en udvidelse er med til at øge aktiviteten omkring Hirtshals Transport Center.

Folketingsmedlem, tidligere justits- og udenrigsminister Lene Espersen har været på besøg hos HTC i hjembyen, hvor hun har markeret udvidelsen hos firmaet Agathon On Spot, der har forøget sine kvadratmeter med 1000. Den store hal, der er næsten en fordobling af det hidtidige værkstedsareal, skal rumme et nyt karosseriværksted.
Udvidelsen med endnu et nyt værksted sker blot 17 måneder efter, at Agathon On Spot indviede sit første trailerværksted hos HTC i 2011.

leneespersen2– Det er imponerende at se, hvordan Hirtshals følger med udviklingen. Her ser man og benytter mulighederne for at positionere sig i Skandinavien, sagde Lene Espersen bl.a. i sin tale ved indvielsen.

– Hirtshals har en helt unik geografi, og den forstår aktørerne i området at udnytte, lige meget om det handler om fiskeri eller transport.
Hirtshals Transport Center er ved at blive et nyt vækstcenter, hvor initiativrige mennesker og virksomheder, ser de muligheder, der ligger i at være placeret midt i et trafikalt knudepunkt.

Med udvidelsen af karosseriværkstedet er Agathon On Spot nu i stand til at udføre langt større reparationer af trailere og kølekasser. Samtidig er der investeret i ny opretterbænk og traverskran, hvilket giver mulighed for at tilbyde opretninger af chassier, anhængere, containere o.s.v.

Det nye karosseriværksted er nabo til den 1150 m2 store hal, der rummer trailerværkstedet. De to bygninger er placeret på et 8000 m2 flisebelagt areal.

Aktiviteterne hos Agathon On Spot dækker et stort behov for transport-sektoren, ikke mindst fordi man i de to moderne værkstedsbygninger, også fungerer som servicepartner med virksomheder som Knud Hansen/Thermoking Kølemaskiner, Smith Cargo Bull og PNO Trailer

Med den store aktivitet og udvidelserne i området er arealerne, som HTC tog i brug i 2008, ved at være fuldt udbygget. Derfor er man også gået i gang med byggemodning af et nyt areal på 140.000 m2 øst for HTC. Det forventes, at de første virksomheder kommer i gang her allerede i juni i år.

Den 17. august: Officiel indvielse af trailerværkstedet Agathon

Officiel indvielse af trailerværkstedet Agathon

De mange fremmødte gæster og kunder kunne inde på værksted hører
Transportminister Hans Chr. Schmidt udtrykke stor tilfredshed med sit besøg i Hirtshals og for indvielsen af Agathon.

Ministeren roste indehaveren Bent Agathon Leifsgaard fordi han sammen med centret havde taget initiativ til at få virksomheden op at stå.

Direktør for HTC udtrykte i sin tale en stor glæde over den store aktivitet der allerede var at se hos Agathon, både at der var aktivitet fra 7 til 21 som virksomheden har åbent i, men også at så mange af de lokale vognmænd
og virksomheder benytter Agathon er glædeligt. Bestyrelsesformand for Hirtshals Havn Anker L. Andersen lagde ikke skjul på i sin tale at det glædede havnen at der forsat sker en udbygning af transportcentret, og at Bent Agathons trailerværksted har stor betydning for den videre udvikling i og omkring Transportcentret.

Direktør Knud Hansen fra KH One Stop a/s roste Bent Agathon for hans initiativ til atetablere et helt nyt moderne trailerværksted, og Knud Hansen så frem til det fremtidige samarbejde med Bent Agathon, ikke kun at det var et spændene nyt tiltag, men også fordi Knud Hansen igennem 25 år havde Bent Agathons far ansat på sit værksted, så imellem disse 2 firmaer går relationerne langt tilbage.

Mange Gæster besøgte trailerværkstedet Agathon på indvielsen.

Den 16. juni 2011: 300 bilister fik tanket til chokpris

300 bilister fik tanket til chokpris

Download historien her.

Den 15. juni 2011: Velkomstcentret indviet

Velkomstcentret indviet

Download historien her.

Den 15. juni 2011: Officiel indvielse af Velkomstcenter

Officiel indvielse af Velkomstcenter

Download historien her.

Den 3. juni 2011: Vaskepenge til lokale klubber

Vaskepenge til lokale klubber

Download historien her.

Den 13. maj 2011: Turistbureauet på HTC

Turistbureauet på HTC

Download historien her.

Den 11. april 2011: 2 x rejsegilde på én dag

2 x rejsegilde på én dag

Download historien her.

Den 25. august 2009: Tilladelse til nye vejføringer til/fra HTC

Tilladelse til nye vejføringer til/fra HTC

Download historien her.

Den 23. februar 2009: Første modulvogntog

Første modulvogntog

Download historien her.

Læs HTC's indvielsesmagasin...

Læs HTC’s indvielsesmagasin…

Download magasinet her.

Den 21. januar 2008: HTC vil ikke risikere at blive lukket inde...

HTC vil ikke risikere at blive lukket inde…

Download historien her.

Den 7. januar 2008: Det første spadestik bliver taget...

Den 7. januar 2008: Det første spadestik bliver taget…

Download magasinet her.

Den 10. december 2007: HTC går i gang med byggeriet...

HTC går i gang med byggeriet…

Download historien her.

Den 10. oktober 2007: Nyt center giver transportørerne hurtig...

Nyt center giver transportørerne hurtig…

Download pressemeddelsen her.